Meer en weerbare bomen

Het bomenbestand in Nederland is al lange tijd zorgelijk, al gaat het nu de goede kant op. Ooit was een behoorlijk deel van ons land bedekt met bos, maar door menselijke activiteit werd dat steeds minder. “Het dieptepunt was eind 19e eeuw, toen hadden we nog maar zo’n 4% oppervlakte met bos. Gelukkig nu iets meer, ongeveer 10%”, aldus Joukje Buiteveld.
Verdere uitbreiding vereist bewuste en zorgvuldige aanplant.  De vraag daarbij is vooral waar en hoe, en uiteraard welke bomen. “Dan hebben we het niet alleen over bos, maar ook over bijvoorbeeld laanbeplanting, heesters en ‘agroforestry’: bomen in combinatie met veeteelt en gewassen.” Het moeten bomen zijn die geschikt zijn voor de plek, klimaatbestendige en ofwel verschillende soorten, ofwel een soort met voldoende genetische diversiteit, zodat de kans ook bij nieuwe ziektes groot is dat genoeg bomen weerstand hebben.