landschap

Iepenwacht Fryslân heeft de ziektebestrijding en herplant het afgelopen decennium met succes ter hand genomen. Zo werden er zo’n 14.000 resistente iepen herplant en worden er de komende twee jaar met het project ‘Bomen in het Waddenlandschap’ ruim 2.700 nieuwe, verschillende inheemse bomen geplant in het Waddengebied, waarvan 1.350 in Friesland.