Herplant 14.000 iepen in twee projecten

Het ene project ging om de herplant van iepen in de Friese en Groninger Waddenregio, samen met de Groninger Bomenwacht. In het Friese deel zijn daarbij 5.000 iepen geplant. Het andere project, van Stichting Iepenwacht Fryslân zelf, betrof 9.000 iepen in de rest van Fryslân.